maandag 24 januari 2011

Een site met ALLES over de transistor

Hoe dieper je graaft hoe meer je vindt! Na het boek van Seitz stuitte ik op de site van Mark P D Burgess: Transistor History. Dit is echt een aanrader. Deze site stelt alles wat ik tot nu toe heb gezien op dit gebied in de schaduw. Hoewel er nog enkele leemtes zijn, heeft Burgess een gigantische hoeveelheid materiaal bijeen gebracht. Vooral de hoeveelheid foto's van transistoren van veel verschillende fabricaten is indrukwekkend.

zondag 16 januari 2011

Het boek van Seitz: nieuwe literatuur

Het schrijven over een onderwerp waar je niet al jaren mee bezig bent is toch gecompliceerder dan ik dacht. Steeds duikt nieuwe informatie op die je toch weer wilt verwerken. Bij enkele feitjes is dat niet zo'n probleem, maar als je kennis neemt van een heel boek dat heel veel informatie over juist jouw onderwerp geeft is dat een andere zaak. In dat is nu juist wat gebeurd is! Het gaat hier bovendien om een boek van iemand die nauw bij de halfgeleider ontwikkeling betrokken is geweest: Frederick Seitz. Het boek is: Electronic Genie, the tangled history of silicon door Frederick Seitz en Norman G. Einspruch, uitgegeven door de University of Illinois Press in Urbana en Chicago in 1998, ISBN 0-252-02383-8. Mij spreekt het boek erg aan omdat het de ontwikkeling van de materiaalkundige en theoretische achtergrond, de historische feiten en de hierbij betrokken personen beschrijft, en dit alles vanuit het perspectief van een betrokken tijdgenoot. Verder valt op dat het niet alleen over de ontwikkeling in de V.S. gaat, maar ook nadrukkelijk de ontwikkelingen in Europa in beeld brengt, een unicum voor een Amerikaans boek! Aan feiten ben ik tot nu toe (ik heb het boek nog niet uit) nog niet zoveel nieuws tegen gekomen, maar de achtergronden zijn op veel plaatsen veel beter beschreven dan in de literatuur die mij tot nu toe ten dienste stond. Al met al is het nog een heel werk om de extra feiten en de verbeterde inzichten in mijn verhaal te vlechten.

maandag 20 december 2010

Gebruikte literatuur voor de geschiedenis van de Transistor

De komende Geschiedenis van de Transistor zal geen "wetenschappelijke" artikel worden en daarom heb ik afgezien van literatuur verwijzingen in de tekst. Toch wil ik deels verantwoorden welke literatuur ik heb gebruikt.
Allereerst wil ik noemen dat ik op het spoor gekomen ben van de vroege Europese transistor door het werk van de Belg Armand Van Dormael. Hoewel geen natuurwetenschapper of historicus heeft hij veel bijgedragen aan het bekend worden dit stuk vergeten geschiedenis. Zijn website http://www.avandor.net/ bevat een beperkte beschrijving van zijn activiteiten. Voor zover ik mij herinner bevatte zijn website vroeger veel meer informatie, helaas blijkt hier weer de vergankelijkheid van het internet. Toch zijn er nog wat resten van zijn werk op internet te vinden. Allereerst zijn wetenschappelijke publicaties:
Van Dormael, Armand. "The ‘French’ Transistor", Proceedings of the 2004 IEEE Conference on the History of Electronics, Bletchley Park, England (June 2004) en 
Van Dormeal, Armand, "Herbert F. Mataré", IEEE Annals of the History of Computing, Volume 31, Number 3, July-September 2009, pp. 68-73 en  
een web artikel  "THE “FRENCH” TRANSISTOR" .
Verder heb ik intensief gebruik gemaakt van het proefschrift van Kai Christian Handel: 
"Anfänge der Halbleiterforschung und -entwicklung Dargestellt an den Biographien von ier deutschen Halbleiterpionieren", Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule Aachen, 1999. 

Als voornaamste bron voor de ontwikkelingen in Amerika heb ik gebruik gemaakt van het boek:
Michael Riordan, Lillian Hoddeson, Crystal Fire, The invention of the transistor and the birth of the information age, W.W. Norton & Company, New York London, 1997.
Een heel aardige aanvulling was ook een speciaal nummer van de Proceedings of the Royal Society of London. Series A met de proceedings van de conferentie: The beginnings of solid state physics. gehouden van 30-4-1979 tot 2-5-1979. Een keur aan grootheden uit het verleden haalde hier hun herinneringen op.
De namen wil ik u niet onthouden, ondanks de lengte van de lijst:
Mott, Bloch, Peiers, Wilson, Bethe, Jones, Herring, Seitz, Smoluchowski, Fröhlich, Pohl, Blackman, Waller, Burgers, Nabarro, Franck, Crussard, Cottrell, Mitchell, Hirsch en Seeger.
Daarnaast heb ik vele andere (internet) bronnen nagegaan om details na te zoeken, levensbeschrijvingen van betrokkenen te lezen, patenten in te zien en verhalen van tijdgenoten tot mij te nemen.  

maandag 6 december 2010

Geschiedenis van de Transistor

Geschiedenis van de transistor zal mijn eerste inhoudelijk bijdrage in dit blog heten. Ik ben daar druk mee bezig, maar het is een hele klus.
Nu zult u denken: ja maar daar is toch alles al van bekend. Bardeen, Brattain en Shockley hebben die in 1947 uitgevonden en dat is het dan. Er is inderdaad al heel veel over geschreven o.a. het boek "Crystal Fire"van Michael Riordan en Lillian Hoddeson. 
Wat veelal onderbelicht blijft is dat er heel van voorwerk, dat minstens zo belangrijk is als de laatste stap van Bardeen en Brattain, door anderen is verricht.
Ook weet bijna niemand dat in Frankrijk de Duitsers Mataré en Welker slechts enkele weken na  Bardeen en Brattain ook met een transistor achtige device versterking aantoonden. Ook hier ging een heel traject aan vooraf, maar in dit geval hadden de onderzoekers zelf voor een groot deel de basis gelegd.
Mijn artikel zal ongeveer beginnen bij Schottky, die in 1939 de theoretische basis voor de metaal-halfgeleider diode legde met de grenslaag theorie (Randschichttheorie). Als slot van mijn verhaal heb ik gepland de productie van transistoren. Ook hier is de gangbare weergave van de geschiedenis vaak incompleet. Het lijkt wel of de Duitse firma Intermetall van Mataré geheel vergeten is. Toch waren zij de eerste met grootschalige productie en demonstreerden in 1953 de eerste transistorradio.
Intermetall transistorradio op de Funkausstellung in 1953 in Düsseldorf
Genoeg hoop ik om uw interesse te wekken.

dinsdag 30 november 2010

Capita Selecta Elektrotechniek Geschiedenis

Hieronder dan de lijst van onderwerpen in ongeveer chronologische volgorde, waarvan ik denk dat ik iets zinnigs en vernieuwends kan vertellen.
Ik ben zelf geschrokken van de lijst. Ik kan jullie en mijzelf de komende jaren hiermee wel bezig houden!
Overigens heb ik besloten om deze pagina in het vervolg te gaan gebruiken om de voorgang te bespreken en nieuwe bijdragen te melden. De inhoudelijke stukken zullen verschijnen op de tweede pagina. 
Onderstaande lijst is dus de laatste inhoudelijke informatie op deze pagina. De lijst zal ook verschijnen op de inhoud pagina, maar dan met een plaatje ter illustratie van elk thema.

Capita Selecta
 1. William Gilbert (1544-1603) en zijn tijd.
 2. Statische elektriciteit. Otto von Guericke(1660), Van Musschenbroek(1745), Volta (1775).
 3. Elektrische geleiding. Gray (1729), William Watson (1748), Franklin (1752).
 4. Theorie ontwikkeling. DuFay (1734), Coulomb (1785), Ampère (1820), Maxwell (1873).
 5. Elektriciteit en magnetisme. Oerstedt (1820), Faraday (1822, 1832), Henry (1829,1832).
 6. Elektromotor en Generator. Sturgeon (1836), Davenport (1837), Pixii (1832), Siemens (1866).
 7. Telegraaf. Gauss en Weber (1833), Cook en Wheatstone (1839), Morse (1838), Siemens (1845).
 8. Elektrische verlichting met booglamp en generator aangedreven door locomobiel.
 9. Gloeilamp. Davy (1801), Göbel (1854), Swan (1878), Edison (1879), Coolidge (1910).
 10. Telefoon. Bell (1876), Edison (1877).
 11. Radio. Hertz (1888), Marconi (1894, 1896, 1897, ….), Tesla (1897, …), Braun (1899), …..
 12. Vacuumbuizen. Geissler (1857), Crookes (1879), Edison (1883), Röntgen (1895), Braun (1897), Wehnelt (1903).
 13. Radiobuis. Flemming (1904), De Forest (1906), Von Lieben (1906), …..
 14. Toepassing van de radiobuis. Armstrong (1912), Meissner (1913), Abraham en Bloch (1918), Barkhausen (1920), ….
 15. Radar.
 16. Transistor.
 17. Integrated Circuits. Kilby (1958), Hoerni (1959), Tao (1962).
 18. Light emitting diode. Robert Biard and Gary Pittman (1961), Holonyak (1962).
 19. Semiconductor laser. (Hall, Kingsley, Fenner, Soltys en Carlson (1962).

zondag 28 november 2010

Welkom op mijn Blog

Vandaag 28 november 2010 is hij (of is een Blog een zij?) in de lucht.

Waarom vraagt u zich misschien af. Wel ik verdiep mij als hobby in de geschiedenis van de elektrotechniek en wil die kennis delen met anderen.
In het Nederlands taalgebied heb ik geen andere sites, blogs of forums gevonden over dit onderwerp. Internationaal is er natuurlijk wel veel, maar een ieder heeft zijn eigen kijk op de geschiedenis en de visie die ik over een aantal zaken heb ontwikkeld heb ik niet zo op internet gevonden. 
Ik hoop dat dat gelijk een antwoord is op de vraag: "Waarom in het Nederlands?". Wel daar is m.i. de leemte het grootst. T.z.t. denk ik er ook over om een Engelse versie te maken.
Wat kunt u hier verwachten? In de vorm van Capita Selecta wil ik een aantal onderwerpen uit de elektrotechniek geschiedenis uitdiepen en daarbij feiten naast elkaar zetten die u elders vaak niet naast elkaar vindt. 
Onduidelijk? Een voorbeeld dan: de uitvinding van de transistor is bij iedereen bekend als een puur Amerikaanse zaak, Bardeen, Brattain en Shockley van Bell Labs. Waar en niet waar, maar meer verraad ik nu niet, dat komt in mijn bericht daarover t.z.t..

Reacties stel ik zeer op prijs. Ik krijg wel eens de indruk dat tegenwoordig bijna niemand meer in het verleden geïnteresseerd is. Laat merken dat dat niet voor u geldt! Dat motiveert enorm.
Graag wel on-topic reacties! Maar u mag het natuurlijk wel met mij oneens zijn.

Mijn volgende bericht zal een overzicht van de thema's die ik wil behandelen omvatten. Tot dan!